Recomanacions per combatre l’escarabat morrut de les palmeres

Dilluns, 17 de febrer de 2014 a les 00:00

El morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) és un insecte de l'ordre dels coleòpters que produeix danys importants a les palmeres i s'ha detectat a diversos indrets de Catalunya.

L'insecte, d'entre 2 cm i 5 cm, de color vermellós, i amb una mena de bec allargat, pot provocar la mort de diferents espècies de palmeres. A Catalunya, pràcticament, tots els exemplars infectats són de l'espècie canària.

El Servei de Sanitat Vegetal ha posat en marxa una sèrie d'actuacions que consisteixen a tallar i destruir les palmeres afectades, i establir una zona de vigilància intensiva al voltant dels focus. Expansió i zones afectades El morrut de les palmeres és originari de la Polinèsia i va arribar a la península el 1995, però el primer focus a Catalunya es va detectar l'any 2005 a municipis del Baix Penedès.

D'ençà d'aquella data, la plaga d'aquest escarabat s'ha estès fins altres indrets, principalment al Maresme.

Símptomes

És difícil detectar la presència de la plaga en els seus atacs inicials. La caiguda de fulles i la presència de capolls al punt d'inserció de les fulles són els primers símptomes de la presència de la plaga. En poques setmanes, la pràctica totalitat de la corona es veu afectada, i origina la mort de la palmera.

En el cas de la palmera datilera també es registren atacs a la base dels troncs.

Prevenció

Mesures del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció rural La Generalitat ha establert una sèrie de mesures per evitar que la plaga s'expandeixi a Catalunya:

  • La legislació vigent, tant estatal com de la Generalitat, estableix que les palmeres de més de 5 cm de diàmetre que circulin o es plantin han d'anar acompanyades del Passaport fitosanitari CE que cal conservar durant un any.
  • Tots els professionals del sector, viveristes, comerciants o jardiners, així com les corporacions locals, tenen l'obligació de comunicar al Servei de Sanitat Vegetal si detecten palmeres afectades per la plaga o amb símptomes de presència.
  • El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural ha elaborat un protocol per prevenir i lluitar contra aquesta plaga. Protocol per a la prevenció i la lluita contra la plaga del morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus) Consells de prevenció i de protecció de les palmeres
  • Les palmeres molt afectades o mortes s'han d'arrancar i cremar per evitar la sortida dels adults i la seva dispersió.
  • Preferentment la plaga s'introdueix a les palmeres per les ferides, com les provocades per la poda de les fulles, ja que l'olor a sàvia actua com un potent atraient pels escarabats. Per això, és recomanable no efectuar podes en llocs propers als focus o realitzar-les a l'hivern, quan la difusió de la plaga és menys activa.
  • Cal aplicar els tractaments químics sobre l'ull de la palmera i les ferides de poda. Aquesta operació és molt recomanable en zones properes als focus de la plaga. Els formulats especialment recomanats són: Fenitrotion 40 CS, Fenitrotion 40% WP, Diazinon 24% CS, Fosmet 45% CS, Imidaclopid 20% SL, Tiametoxam 25% WG, Carbaril 50% WP i Carbaril 85% WP. Dels productes esmentats només el Fenitrotion 40% CS i l'Imidacloprid 20% SL estan autoritzats en l'àmbit d'utilització de parcs i jardins. Es pot addicionar un adherent, per tal de millorar la persistència i altres característiques dels productes insecticides.
  • Realitzar regs molt abundants a l'estiu.
Darrera actualització: 25.11.2019 | 08:12