Tributs municipals

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Accés a l'Organisme de Gestió Tributària

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment, podeu adreçar-vos a qualsevol oficina de gestió tributaria, reservant cita prèvia, o bé trucar per telèfon.

Oficina de Vilafranca del Penedès
C/ Lluna, 4-6
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 934 729 210

Horari: de 8.30 a 14 h
a/e: orgt.altpenedes@diba.cat

Darrera actualització: 06.08.2020 | 15:50
Darrera actualització: 06.08.2020 | 15:50