Preinscripció per al curs 2020-2021 a l'Escola Pont de l'Arcada

Dilluns, 11 de maig de 2020 a les 00:00

 

L'Escola Pont de l'Arcada obre el període de preinscripció per al curs 2020-2021. Es pot fer de dues maneres:

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA

Termini: del 13 al 22 de maig

Emplenar i enviar el formulari telemàtic a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1. El codi del centre de l’Escola Pont de l’Arcada és 08022379.

Enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària (escanejada o fotografiada) al correu de l’escola: a8022379@xtec.cat. Us respondrem el correu electrònic justificant la recepció de la sol·licitud per a què en tingueu constància.

PRESENCIALMENT EN CASOS EXCEPCIONALS

Termini: del 19 al 22 de maig

Caldrà demanar cita prèvia, a partir del 13 de maig, al següent enllaç (*actiu properament)

Emplenar el Formulari de Sol·licitud de preinscripció 2020-2021

Mesures de seguretat: Ha de venir una sola persona a fer les gestions. Cal portar la documentació necessària per poder-la fotocopiar a l’escola així com la sol·licitud emplenada. També cal portar mascareta, guants i un boli.

No han d’acudir al centre persones de grup d’especial vulnerabilitat o en període de confinament o que presentin símptomes. Si és el vostre cas, podeu autoritzar per escrit a una altra persona per portar la documentació i la sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

  • Documentació identificativa:

-Llibre de família (o un altre document relatiu a la filiació). Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.

-Document nacional d’identitat de la persona sol·licitant (en el cas de les persones estrangeres, la targeta de residència amb el NIE).

-Document nacional d’identitat de l’alumne o alumna si en té.

  • Documentació acreditativa del criteri o criteris de prioritat: s’ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció.
Darrera actualització: 11.05.2020 | 20:20