Aclariments en relació a les subvencions municipals a entitats

Divendres, 21 d'octubre de 2016 a les 00:00

El darrer mes de juny totes les entitats d’Olesa que estan formalment registrades al Registre Municipal d’Entitats van concórrer en la convocatòria pública de subvencions municipals. Totes les entitats van haver de presentar una memòria en què detallaven les activitats que volien fer durant l’any, els costos d’aquestes activitats i els ingressos que tenien previst obtenir.

Un cop analitzada la documentació presentada per les 10 entitats culturals del municipi, per part de l’Ajuntament, i tenint en compte els criteris de puntuació que han estat aprovats pel Consell Municipals d’Associacions, es va establir una puntuació per a cada entitat. Aquestes puntuacions es van traduir en el percentatge de subvenció que es donava a cada entitat de la quantitat que havien sol·licitat.

A la darrera convocatòria totes les entitats van rebre un percentatge d’entre un 68% i un 100% de la subvenció sol·licitada.

En relació a la queixa que ha traslladat l'Associació Solidària d’Olesa de Bonesvalls, cal assenyalar que se li ha atorgat el 100% de la quantitat sol·licitada per aquesta entitat, i que se li ha fet lliurament del 75% de la subvenció concedida, i el 25% restant en finalitzar l'any, tal i com es fa amb tota la resta d'entitats que han rebut subvenció municipal. A més, cal dir que dins de la seva memòria d’activitats per a l’any 2016 es va incloure la celebració de la festa de Hallowen-Castanyada. Per tant, no és cert que l’Ajuntament no vulgui finançar aquesta activitat en concret, tal i com ha manifestat l'associació.

Cal recordar, que totes les entitats estan sotmeses al Reglament de Subvencions Municipals,  que té un caràcter anual i en què es valoren les diferents activitats d’acord amb els criteris establerts, que van ser consensuats amb totes les entitats que formen part del Consell Municipal d’Associacions. Malgrat tot, des de l’Ajuntament sempre estem oberts a poder col·laborar en la organització d’activitats extraordinàries que puguin sorgir al llarg de l’any.

Qualsevol entitat que tingui algun comentari o cregui que hi ha una disfunció sobre les subvencions pot adreçar-se al regidor de l’àrea corresponent de l'Ajuntament d'Olesa per tal d’esvaïr dubtes. 

Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls 

Darrera actualització: 19.11.2019 | 11:54