Ajudes i subvencions per al traspàs de petites empreses

Dimarts, 15 de juliol de 2014 a les 00:00

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha convocat un línia de subvencions per facilitar la transmissió de petites empreses de comerç, serveis, artesania i moda.

Amb aquests subvencions, la Generalitat vol incentivar la continuïtat de les petites empreses del sector, amb l’objectiu de mantenir el mapa comercial i consolidar-lo.

Les empreses traspassades que vulguin sol•licitar aquestes subvencions hauran de respectar el plantejament de negoci existent i hauran de tenir un establiment a peu de carrer dins la trama urbana consolidada del municipi. La subvenció, que podrà ser com a màxim de 6.000 €, estarà destinada a pagar fins a un 10% de les despeses de traspàs consignades i pagades a través del contracte de compra-venda, que s’haurà de signar dins l’any 2014. El termini per sol•licitar aquestes subvencions és fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa, amb el límit màxim del 31 de desembre de 2014.

Les persones interessades a informar-se sobre aquesta línia de subvencions o que vulguin assessorament per tramitar-les, es poden adreçar al Servei d’Empreses del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (Tel. 93 890 00 00 – A/e: procom@ccapenedes.cat). El Consell Comarcal forma part de la xarxa de punts d’assessorament per a emprenedors i empreses “Catalunya Emprèn” de la Generalitat de Catalunya i, com a tal, participa en els programes de suport als emprenedors i de dinamització de les empreses.

Els tècnics del Servei d’Empreses del Consell Comarcal ajuden els nous emprenedors a elaborar un pla d’empresa que incrementa les seves possibilitats d’èxit i que és alhora un dels criteris puntuables de les subvencions que atorga la Generalitat.

Darrera actualització: 22.11.2019 | 12:56