Aprovació del Reial Decret LLei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Dijous, 11 de juny de 2020 a les 00:00

Avui s’ha publicat al BOE, el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

El Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, estableix les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació necessàries per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, així com la prevenció de possibles rebrots , amb vistes a la superació de la Fase III del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat. En concret, recull el següent:

Es regula l'ús obligatori de les mascaretes en les persones de sis anys en endavant.

• Queden obligades a l'ús de mascaretes a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no resulti possible garantir el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal d'al menys, 1,5 metres.

• També queden obligades a l'ús de mascaretes en autobús i ferrocarril, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers, en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants del turisme no conviuen en el mateix domicili.

• Les obligacions anteriors no són exigibles per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a treure-se-la o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

• Tampoc serà exigible en el cas d'exercici d'esport individual a l'aire lliure, ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan, per la pròpia naturalesa de les activitats, l'ús de la màscara resulti incompatible, d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

• L'incompliment de l'obligació d'ús de mascaretes serà considerat infracció lleu i sancionat amb multa de fins a cent euros.

Darrera actualització: 11.06.2020 | 17:48