Bonificacions en les entrades i abonaments de la piscina municipal

Dimecres, 8 de juliol de 2015 a les 00:00

D'acord amb l’ordenança fiscal número 17 de prestació de serveis en la piscina municipal, l’equip de govern vol informar a la ciutadania que:

En l’article 5, referent a Beneficis fiscals, en el seu apartat dos, s’indica que “previ informe dels Serveis Socials, es realitzaran bonificacions del 50% als membres de les unitats familiars que acreditin escassa capacitat econòmica”.

Tothom que vulgui gaudir d’aquests descomptes haurà de sol·licitar-lo a les oficines municipals. En cas de formar part del programa d’ajuts elaborat pels Serveis Socials d’aquest municipi, s’obtindrà aquest descompte sense cap altre informe. Per a qualsevol altra persona que no estigui inclòs en aquest llistat elaborat pels tècnics dels serveis socials, caldrà que concerti una visita amb els tècnics dels serveis socials, per tal de que aquests elaborin l’informe preceptiu per poder optar als beneficis del 50% en les entrades i abonaments de la piscina municipal.

Darrera actualització: 21.11.2019 | 09:57