Consells per gaudir al màxim i amb seguretat de la Cavalcada de Reis

Dimecres, 31 de desembre de 2014 a les 00:00

En relació amb l’organització de cavalcades de reis i altres actes tipus rua amb afluència massiva de població infantil, i per tal de minimitzar els riscos que en poden derivar (invasió de l’espai al pas de les carrosses, enfilar-se a sobre d’objectes de la via pública i saturació d’espais, com a principals) i fer-ho compatible amb les tradicions i celebracions habituals d’aquests actes (llançament de caramels i altres), des de la Direcció General de Protecció Civil es trameten una sèrie de mesures concretes per fer arribar tant als organitzadors com als assistents a aquests actes festius.

Consells pels organitzadors i participants de la cavalcada

Abans de l’acte

 • Recordeu abans de l’acte de fer una revisió de tot el recorregut i assegurar que l’ample i alçada de pas és suficient per a totes les carrosses de la cavalcada. Retireu els obstacles de la via o els que puguin caure o desplaçar-se i bloquejar la via durant l’acte.
 • S’han de retirar els contenidors de la brossa que puguin representar un obstacle, un risc si s’encenen o un element per enfilar-se a sobre.
 • Abans de l’acte cal garantir que els carrers o les vies d’accés o evacuació a la zona de l’acte estan perfectament expedits per garantir l’accés al lloc dels serveis d’emergència i l’evacuació en cas necessari. Fins i tot cal evitar deixar vehicles de seguretat o emergència en aquests llocs.
 • Si és possible senyalitzeu els punts i vies d’evacuació perquè els assistents puguin identificar-los amb facilitat en cas d’emergència.
 • Assegureu que s’ha prohibit el trànsit de vehicles fins i tot els que puguin sortir d’aparcaments privats.
 • Conegueu les previsions meteorològiques i sobretot assegureu que no hi ha carrers glaçats o amb neu que impossibilitin el pas de les carrosses.
 • Si hi ha vent o altres condicions meteorològiques desfavorables reforceu les mesures preventives i reviseu constantment la seguretat del recorregut.
 • Cal assegurar que es disposa d’un protocol per nens perduts.
 • El personal de seguretat han d’estar comunicats entre ells amb equips de radiocomunicació o walkie – talkies per tal de poder donar la informació necessària o rebre les ordres que indiqui el cap d’emergència.
 • Cal assegurar amb tanques o amb senyalització i informació que la gent no pugui envair l’espai de pas de les carrosses.
 • Al costat de cada carrossa és molt important disposar de personal de seguretat per informar en tot moment al conductor de la tractora de qualsevol incidència i evitar que el públic assistent s’apropi a la carrossa. Disposeu una persona al costat de cada roda de la carrossa i com a mínim dos a cada banda. Feu que vigilin que ningú s’apropi a la carrossa.
 • Per garantir la seva concentració en la seguretat de les persones no permeteu que el personal de seguretat, inclòs el d’acompanyament a les carrosses, participi directament de la celebració amb llançament de caramels o altres accions similars. cecat@gencat.cat www.gencat.cat/emergencies @emergenciescat 
 • Les carrosses han de disposar de les instal·lacions de llum i cablejat degudament protegits i caldrà que disposin d’un butlletí elèctric o de revisió d’un electricista.
 • A les carrosses no hi poden haver elements de flama, guspires o que generin molta escalfor si els materials de decoració no són ignífugs. Caldrà que es disposi d’extintors adequats al tipus de foc previsible.
 • Eviteu que a la plataforma de les carrosses hi hagi moltes persones pel risc de caigudes o d’accidents. Si no van assegudes durant el recorregut garantiu que tenen una tanca o element de protecció de suficient alçada per evitar la caiguda.

Durant l’acte

 • No s’ha de permetre a les persones enfilar-se sobre bastides d’obra, contenidors, tanques o marquesines d’autobús pel risc de caure o fins i tot de que caiguin aquests elements.
 • El llançament de caramels és perfectament compatible amb la seguretat. Recordeu, però, llençar-los el més allunyats possible de la carrossa per evitar que caiguin en el pas d’aquestes i algú pugui baixar a la via a recollir-los.
 • Llenceu els caramels enlaire fent paràbola i mai directament cap al públic per evitar impactes al cap o a la cara.
 • S’ha d’evitar que particulars tirin caramels contra la carrossa, el personal de seguretat o el públic.
 • En carrers o zones de pas molt estrets, no llenceu caramels ni feu càrrega de combustible.
 • En el moment de la càrrega de combustible de les tractores o dels compressors s’ha d’evitar que es puguin produir guspires o flames. Els motors han d’estar apagats i les llums de la carrossa també.
 • Durant la càrrega de combustible sempre s’ha de disposar de personal format en l’ús d’extintors i extintors suficients i adequats.

En cas d’emergència

 • Comuniqueu immediatament al cap d’emergència o al telèfon 112 si és necessari.
 • Cal mostrar-se tranquil davant la població però ferm en les decisions i recomanar-los l’allunyament més adequat.
 • Assegureu-vos que s’atura el pas de carrosses fins que es restableixi la normalitat.
 • Si hi ha megafonia cal donar les indicacions i els consells d’autoprotecció a la població.

Consells per a la població

Abans i durant la celebració de l’esdeveniment

 • Abans d’anar-hi estigueu atents a les informacions oficials que emetin les autoritats sobre l’esdeveniment, el recorregut així com les condicions meteorològiques.
 • Tingueu en compte que el calçat que porteu us protegeixi bé els peus per evitar lesions: és una de les zones més vulnerables en actes massius.
 • Si el fred és intens recordeu portar barret i utilitzar bufanda o mocador per no respirar directament l’aire fred als pulmons. També és important que en general porteu roba còmoda i adequada a la meteorologia per evitar problemes amb el pas de les hores.
 • Tingueu localitzades les sortides d’emergència o les vies d’evacuació i estigueu atents a les indicacions del personal de seguretat.
 • No empenyeu mai per accedir a una zona perquè podeu provocar una caiguda o allau: si la zona està saturada o molt plena busqueu un altre punt on situar-vos. cecat@gencat.cat www.gencat.cat/emergencies @emergenciescat
 • Si aneu acompanyats o en grup, acordeu un punt de referència fora de la zona on s’acumuli el públic on tornar-vos a reunir en cas que us separeu o us perdeu.
 • Si aneu amb nens porteu-los de la mà. Expliqueu-li quins són els riscos, que no poden fer i com han d’actuar si es perden.
 • No deixeu que els menors pugin a cap objecte per veure millor: és preferible que els pugeu a coll si cal.
 • Si trobeu un menor perdut acompanyeu-lo immediatament a la policia o equips de seguretat.
 • Porteu la documentació a sobre. En el cas dels nens, gent gran i discapacitats psíquics prepareu una fitxa amb les seves dades i un telèfon de contacte, i feu que la portin en un lloc visible per si es perden.
 • Estigueu pendents de la gent gran i de les persones amb impediments.
 • En els carrers d’accés a l’acte no us atureu davant d’aquests perquè són les vies d’accés dels serveis d’emergència i d’evacuació si és necessari.
 • Si teniu la sensació d'estar atrapats o sense sortida possible, busqueu una ubicació alternativa on pugueu localitzar una via d'evacuació. Mantingueu la calma en tot moment.
 • No pugeu a les baranes, reixes, contenidors o d’altres elements inestables perquè poden ser perillosos i provocar un accident.
 • Una vegada finalitzat l’esdeveniment, abandoneu el lloc de forma ordenada, respectant l’ordre de sortida i seguint les indicacions dels serveis de seguretat.

Durant l’acte:

 • Seguiu sempre les instruccions del personal de seguretat.
 • Recordeu que els principals riscos són el pas de les carrosses i tenir un accident per enfilar-se a algun objecte com ara contenidors, semàfors, senyals, ... No ho feu mai.
 • Actueu sempre amb sentit comú: durant la celebració no us poseu en risc ni exposeu els vostres fills a un possible accident.
 • Quedeu-vos sempre darrera les tanques o senyalització de seguretat del pas de carrosses.
 • No parleu ni feu senyals que puguin distreure ni al personal de seguretat, ni als acompanyants a peu de les carrosses, ni als seus conductors, a excepció de que es tracti d’un accident o emergència.
 • No us acosteu mai a les carrosses, ni intenteu pujar-hi.
 • No baixeu mai a la via per agafar caramels que quedin en el pas de carrosses us podeu distreure al pas de les següents carrosses.
 • No creueu pel mig de les carrosses ni us acosteu quan estiguin aturades o fent càrrega de combustible.
 • No llenceu caramels al personal de seguretat, a les persones de les carrosses ni a la gent que està mirant la cavalcada.
 • En cas de detectar alguna incidència informeu immediatament al personal de seguretat i si cal truqueu al 112 cecat@gencat.cat www.gencat.cat/emergencies @emergenciescat 

En cas d’emergència

 • Mantingueu la calma i estigueu atents a les indicacions dels serveis d’emergència.
 • Tingueu molta cura dels menors i les persones amb discapacitats.
 • Dirigiu-vos fora del acte pels llocs indicats o carrers més propers sense aturar-vos. En cap cas torneu enrere.
 • Eviteu cridar, córrer o empènyer els altres, ja que podríeu provocar situacions molt perilloses per a la gran quantitat de persones que n’hi ha concentrades.
 • Una vegada estigueu en una zona segura, si no trobeu alguna persona informeu-ne els serveis d’emergència.
 • En cas d'emergència, si truqueu al 112 des d'un telèfon mòbil i no us dóna senyal, pot ser que les línies estiguin saturades: busqueu un telèfon fix per fer la trucada.
Darrera actualització: 22.11.2019 | 09:19