Dimecres 28 de gener es celebrarà el primer ple municipal del 2015

Dissabte, 24 de gener de 2015 a les 00:00

El proper dimecres 28 de gener, a les 18 h, la sala de plens de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls acollirà el primer Ple corporatiu del 2015, amb el següent ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

1. Proposta d’aprovació de l’acta  anterior següent: extraordinària i urgent de data 17 de novembre de 2014.

2. Donar compte acords de la Junta de Govern: 

2.1. Junta de Govern da data 18 de novembre de 2014.

4.2. Proposta d’aprovació conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls per a regular l’ús del servei de transport escolar no obligatori de la ruta 36 durant el curs 2014/2015.

4.3. Proposta d’acceptació ajut tècnic- Activitats de suport a la fubnció educativa de les famílies a través de la información i la participación en l’estímul per la lectura- xerrades Taller. Diputació de Barcelona.

4.6. Proposta d’aprovació conveni de col·laboració entre municipis per a la promoció de les entitats. Activitats i prèstec mutu de material divers.

4.11. Proposta d’aprovació redactat conveni entre l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls i la Mancomunitat Penedès Garraf, per a la gestió de colònies de gats al carrer.

4.12. Renovació de la contractació subaltern Centre Cívic Sr. Lluís Blanco Sorrosal.

2.2. Junta de Govern da data 16 de desembre de 2014.

4.5. Proposta d’acceptació ajut tècnic – Redacció de la memòria ambiental del POUM del municipi d’Olesa de Bonesvalls. DIPUTACIÓ DE BARCELONA

4.8. Acord sobre la declaración d’un lloc de treball destinat a un servei públic esencial i sobre contractació d’ocupació no permanent.

3. Donar compte Decrets d’Alcaldia:

 • Decret 80/2014.- Nomenament Sr. Josep Mª Tillo Bagès, Regidor d’Ensenyament, com a membre del Consell Escolar del Ceip Pont de l’Arcada.
 • Decret 81/2014.- Nomenament Sr. Josep Mª Tillo Bagès, Regidor d’Ensenyament, i Sra. Maite Samsó, Administrativa, com a membres del Consell Escolar de l’Escola Bressol Marrec.
 • Decret 82/2014.- Aprovació abonament 50% ajuts transport escolar( TENO ).Novembre.
 • Decret 83/2014.- Delegació funcions de l’Alcaldia període 3/12/2014 a 06/12/2014 al 1è Tinent d’Alcalde Sr. Josep Mª Tillo Bagès, i del 06/12/2014 a 09/12/2014 al 2n Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Ramos Tardà.
 • Decret 84/2014.- Convocatoria Ple extraordinari i  urgent de data 12 de desembre de 2014.
 • Decret 85/2014.- Aprovació abonament 50% ajuts transport escolar(TENO). Desembre.
 • Decret 86/2014.- Baixa d’ofici del padró d’habitants, per no residir la major part de l’any.
 • Decret 87/2014.- Aprovació relació hores extres Fira de Nadal.
 • Decret 88/2014.- Aprovació relació hores extres Festa solidària.
 • Decret 89/2014.- Convocatoria Ple extraordinari i  urgent de data 30 de desembre de 2014.
 • Decret 1/2015.- Aprovació relació hores extres Caga Tió  i Reis
 • Decret 2/2015.- Aprovació relació hores extres Sant Sebastià.

4. Aprovació Pla Econòmic Financer 2014-2015.

5. Informe de morositat 4t Trimestre 2014.

6. Proposició de Moció del Grup Municipal del Partit Dels Socialistes de Catalunya al Ple de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls per a reclamar la responsabilitat de la Generalitat en el manteniment del servei públic de les Escoles Bressol Municipals.

7. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 22.11.2019 | 09:05