Informació sobre les vibracions de la pedrera J. Riera

Dimarts, 15 de juny de 2021 a les 20:00

Totes les voladures fetes el 2020 acompleixen la normativa.

En el darrer mes hi ha hagut dues voladures d’una intensitat major a la habitual a la pedrera dels Casals. Davant d’aquesta situació, des de l’Ajuntament s’ha requerit a l’empresa un informe de l’estat de les actuacions.  

Des de l’any 2019 es pengen al web municipal els informes elaborats pels sismògrafs que es col·loquen a dalt dels dipòsits de Can Morgades. Aquest punt es va triar, per ser el més proper a la pedrera. Tots aquests informes sismogràfics donen uns resultats molt per sota dels valors permesos per la Normativa UNE 22.381-93 vigent a Espanya.

Cal recordar que totes les voladures es dissenyen prenen com a referència el projecte de voladura tipus aprovat per l’Autoritat Minera competent i es segueixen les normes de seguretat per a l’ús d’explosiu establertes.

En el document adjunt es poden veure  els criteris de mesura així com el gràfic on apareixen reflectides les dades. Segons la normativa els edificis estan classificats en tres grups en funció de la seva vulnerabilitat. Totes les voladures fetes en aquest 2020 donen uns resultats molt allunyats del màxim permès per als edificis de major sensibilitat.

La detonació del dimarts 15 de juny ha estat la més forta de l'any amb una vibració de 1,94 mm/s, lluny dels 4 mm/s permesos per edificis de màxima vulnerabilitat.

Darrera actualització: 16.06.2021 | 13:02