Nova situació fiscal per a entitats sense ànim de lucre

Dijous, 5 de març de 2015 a les 00:00

El dissabte 28 de febrer es va publicar al BOE el Reial Decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, que regula el mecanisme de segona oportunitat i reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social.

L’article 7 d’aquest RD-Llei introdueix una modificació, prèviament anunciada, de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats, amb els següents efectes per a les entitats sense ànim de lucre:

Les entitats i institucions sense ànim de lucre no acollides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, no estaran obligades a presentar la declaració de l’Impost sobre societats si compleixen simultàniament els tres requisits següents:

  • Que els seus ingressos totals no superin els 50.000 euros anuals.
  • Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin els 2.000 euros anuals.
  • Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

Tot i la modificació introduïda, es mantenen un seguit d’obligacions per a les entitats sense ànim de lucre 

És molt important tenir en compte que, tot i amb la modificació introduïda per aquest Reial decret llei, res ha canviat en relació amb els següents punts:

  • Les rendes obtingudes per aquest tipus d'entitats de l'explotació de barres de bar, la realització de concerts, exhibicions, activitats extraescolars per les quals es cobri entrada/preu/quota, la venda de roba, llibres de text, loteria, marxandatge, etc. segueixen considerant-se rendes no exemptes, i per tant, obliguen des del primer cèntim d’euro a la presentació de l'Impost sobre Societats.
  • No es modifiquen les exempcions a l’Impost sobre el Valor Afegit per serveis d’assistència social, educació, prestacions de serveis als socis, serveis relacionats amb l’esport, serveis culturals, etc. que apliquen moltes de les entitats sense ànim de lucre.
  • Tampoc es modifica l’obligació de repercutir IVA i presentar els models corresponents en cas d’entregues de béns i prestacions de serveis no exemptes de l’IVA.
  • Perdura l'obligació de presentar el model 347 en cas d'exercir activitat empresarial o professional, o tractar-se d'una entitat de caràcter social d'acord amb l'article 20.Tres de la Llei d'IVA. Finalment, recordem que les entitats sense ànim de lucre que no quedin obligades a presentar Impost sobre Societats tampoc estaran obligades a portar comptabilitat.
Darrera actualització: 21.11.2019 | 13:06