Programa “Foment de la incorporació de persones majors de 45 anys al mercat de treball" per a persones físiques i jurídiques amb capacitat per contractar laboralment i amb centre de treball a Catalunya

Dijous, 21 de gener de 2021 a les 00:00

El programa “Foment de la incorporació de persones majors de 45 anys al mercat de treball” vol incentivar, mitjançant la concessió de subvencions, la contractació i la creació d’ocupació per a persones majors de 45 anys que es troben en situació d’atur i amb dificultats per reincorporar-se al mercat laboral.

Les contractacions subvencionades en el marc d’aquest programa es destinen persones treballadores majors de 45 anys, que es trobin en situació d'atur (durant un període seguit de 6 mesos), i que estiguin inscrites com a demandants d’ocupació no ocupat (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. L'objectiu d'aquest programa és incentivar les empreses a impulsar la contractació i la creació d'ocupació de les persones més grans de 45 anys que es troben en situació d'atur, apartades del mercat laboral i amb dificultats per reincorporar-s'hi. 

Com participar?

El procediment per sol·licitar aquestes subvencions, així com totes les característiques i els requeriments es defineixen a les normes de bases reguladores i a través de les convocatòries que s’obrin. 

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, SOC subvencionarà contractes de treball que tinguin com a mínim 6 mesos de durada, una jornada igual o superior al 50% i el seu centre de treball a Catalunya, d’acord amb les bases reguladores aprovades per l’Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, modificada per l’Ordre TSF/188/2018, de 22 de novembre, i la convocatòria en qüestió.

La quantia a subvencionar vindrà determinada pel mòdul econòmic previst a la base 8 de l’annex 1 de l’Ordre de Bases TSF/133/2018, de 30 de juliol, en referència al Salari Mínim Interprofessional que s’estableixi per l’any 2021. L’import del mòdul s’establirà mitjançant Resolució de la Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La durada màxima subvencionable de cada contracte és de 12 mesos, tret que es tracti de la contractació d’una persona que tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% que podrà ser fins a 18 mesos.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 20 de gener de 2021 i restarà obert fins al 20 de novembre de 2021 inclòs, i el termini d’execució dels contractes es correspon a contractes subscrits entre l’ 1 de gener de 2021 i el 30 de setembre de 2021.

Darrera actualització: 22.01.2021 | 19:17