Resultats prova de Català.

Divendres, 21 de febrer de 2020 a les 00:00

RESULTATS DE LES PROVA DE CATALÀ. PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A OPERADORS/ES DE NETEJ

Una vegada finalitzat el termini de presentació de reclamacions a la llista provisional d'aspirants i, incorporades les al·legacions i documents aportats, de conformitat amb el disposat en la base Quarta de les bases que han de regir el procés selectiu, per Decret d’Alcaldia núm. 15/2020, de 21 de febrer de 2020, s’ha adoptat el següent acord en relació al procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’operadors/es de neteja.

 

 

Darrera actualització: 25.02.2020 | 11:45