Sessió informativa sobre la Garantia Juvenil

Dijous, 27 d'agost de 2015 a les 00:00

El proper 4 de setembre, a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Penedès es farà una sessió informativa sobre la Garantia Juvenil, a les 10 i a les 12 del matí.

Les sessions informatives es portaran a terme a la seu del Consell Comarcal: C/ Hermenegild Clascar, 1-3 de Vilafranca del Penedès. Per a més informació, podeu telefonar al Consell Comarcal, Sra. Dolors Àguila al tel. 93 890 00 00, ext. 131.

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l’atur juvenil. La Generalitat de Catalunya a través del Servei d’Ocupació de Catalunya pretén facilitar una oferta de formació, pràctiques, feina o assessorament en emprenedoria, a les persones joves que ho sol·licitin. La missió d’aquest programaés garantir que el jovent de més de 16 anys i menys de 30 anys, que no treballa, ni estudia, ni segueix una formació, rebi una oferta d’ocupació de qualitat, educació continua, formació com a aprenent o un període de pràctiques desprès d’haver acabat l’educació formal o quedar en situació de desocupació.

Requisits de participació:

  • Edat entre 16 i 29 anys.
  • Nacionalitat espanyola, ciutadania de la Unió Europea, de Suïssa o dels estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o ser titular d’una autorització que habiliti per treballar en territori espanyol.
  • Estar empadronat a qualsevol municipi de l’Estat espanyol.
  • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives de més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives de més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Adquirir un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc del programa Garantia Juvenil.
Darrera actualització: 21.11.2019 | 09:17