Tancament temporal del camí del Lledoner

Divendres, 25 de gener de 2019 a les 00:00

Aquest dissabte 26 de gener es tancarà l'accés al camí del Lledoner per batuda de porcs senglars, entre les 8 i les 15 h.

La junta de govern local autoritza la Societat de Caçadors d’Olesa de Bonesvalls al tancament temporal del “Camí a El Lledoner”, Codi 4 del Catàleg de Camins Municipals, el dissabte 26 de gener de 2019, de les 08:00h a les 15:00h, d’acord amb les següents condicions d’obligat compliment i en consonància amb el plànol que s’adjunta:

 1)    El tancament temporal del “Camí a El Lledoner”, Codi 4, es realitzarà des del  PK 0+600 fins el PK 3+500.

 2)    Es tancarà l’accés al tram del “Camí a El Lledoner” tancat temporalment des de la resta de camins que hi desemboquen en els termes següents:

  1. “Camí a Els Penyalets”, Codi 5, tancament al PK 0+100.
  2. “Camí al Pi de les Quatre”. Codi 6, tancament al PK 0+100.
  3. “Camí del Fondo de Cova”. Codi 8, tancament al PK 0+100.

En els tancaments previstos en l’apartat anterior, caldrà instal·lar un sistema prou visible que travessi els camins de banda a banda per tal que es dificulti o impedeixi l'accés de persones i/o vehicles. Caldrà col·locar un cartell informatiu amb les característiques i símbols que s'especifiquen a l'annex 2 de la Resolució ARP/663/2018, de 4 d'abril, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic.

Caldrà advertir amb senyalització del tancament temporal del “Camí a El Lledoner”, Codi 4, en els punts d’inici (PK 0+000) i final (PK 4+340). Així mateix, caldrà advertir amb senyalització del tancament temporal de la resta de camins que hi desemboquen en els següents termes:

  1. “Camí a Els Penyalets”. Codi 5, al PK 1+967.
  2. “Camí al Pi de les Quatre”. Codi 6, al PK 2+460.
  3. “Camí del Fondo de Cova”. Codi 8, al PK 1+629.

La senyalització, que ha de ser evident, clara i visible, serà retirada en un termini màxim de 12 hores. És obligatòria la recollida immediata dels cartutxos utilitzats durant la jornada de caça en qualsevol modalitat de cacera.

Darrera actualització: 23.05.2019 | 11:01