Abastiment d'aigua potable

Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi.

Línies de servei:

  • Captació
  • Potabilització
  • Transport (infraestructures, vàlvules, estacions de bombament,...)
  • Distribució i consum (anàlisi de l’aigua, alta, modificació i baixa del servei, instal·lació i lectura de comptadors.
  • Reciclatge
  • Retorn al medi natural

Dades de contacte

  • Telèfon d'atenció al client: 900 405 070, de dilluns a divendres, de 8 a 21 h.
  • Telèfon d'avaries: 900 304 070, 365 dies, 24 hores.
  • Telèfon lectura comptador: 900 816 101, 365 dies, 24 hores.

Per a més informació: web de Sorea

Darrera actualització: 05.11.2019 | 09:50