Llistats d'admesos i exclosos

Dimecres, 14 d'abril de 2021 a les 14:00

Actualització del procés de selecció de les borses de treball municipal.

Ja es poden consultar els llistats d'admesos i exclosos dels diferents processos de selecció de personal municipal.

Es concedeix un termini de 5 dies hàbils a comptar des del dia que es publiqui la llista en el tauler d’anuncis, als efectes que els aspirants puguin formular les reclamacions o les subsanacions que estimin oportunes en relació al motiu de la seva exclusió.

Més informació i bases de la convocatòria aquí.

Darrera actualització: 11.06.2021 | 20:26