Subvencions del PUOSC a Olesa

Dijous, 23 de juliol de 2020 a les 15:00

Olesa de Bonesvalls rebrà més de 300.000 euros per fer dues actuacions.

Olesa de Bonesvalls rebrà més de 300.000 euros en concepte de subvenció del PUOSC en la Convocatòria 2020-2024. El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) és una línia de subvencions de la Generalitat de Catalunya a tots els municipis.

L’objectiu del Pla és impulsar accions per tal de fer possible implementar les estratègies territorials que han de permetre als ens locals consolidar els criteris de desenvolupament que afavoreixin la generació d’oportunitats i la creació de sinèrgies amb els valors i els agents de cada indret.

Línies de subvenció

  1. Línia de subvencions per a inversions, amb l’objectiu de cooperar en el finançament de les obres i serveis de competència municipal i és vigent durant tot el període 2020-2024. Destinataris: Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals.
  2. Línia de subvencions per acció territorial a municipis petits, amb l’objectiu de cooperar en el finançament de les obres i els serveis de competència municipal en nuclis urbans de població reduïda i és vigent durant tot el període 2020-2024. Destinataris: Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals, tots tres de menys de 5.000 habitants.

Dels tres projectes que Olesa va presentar a aquesta convocatòria han estat subvencionats la reforma dels antics vestidors amb 99.469,04 i les obres per millorar la recollida d'aigües pluvials del nucli de població del Pla del Pèlag amb 241.733,37.

Aquestes dues subvencions permetran dur a terme dues actuacions llargament esperades al nostre poble.

La subvenció obtinguda per la reforma dels vestidors ha permès començar les obres aquesta setmana, mentre que l’obra de la millora en la xarxa de recollida d’aigües pluvials serà executada durant l’any 2021.

Darrera actualització: 03.12.2020 | 09:46