Ple de 30 de juliol de 2019 - Extraordinari

Lloc: Sala d'Actes de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls
Data: dimarts, 30 de juliol de 2019
Hora: 18 h
Règim de la sessió: extraordinari

Ordre del dia

  1. Proposta d’aprovació de les actes anteriors: Ple de constitució de 15 de juny de 2019 i Ple extraordinari celebrat el dia 2 de juliol de 2019.
  2. Donar compte Decrets d’Alcaldia del 54/2019 a 86/2019.
  3. Informe de morositat del 2n. trimestre 2019.
  4. Proposta d’acord per a l’establiment de les dues festes locals per a l’any 2020.
  5. Proposta d’aprovació del document tècnic i plànols sobre la localització de zones vulnerables i la delimitació de franges perimetrals davant del risc d’incendis forestals del municipi.
  6. Proposta d’aprovació definitiva de la relació individualitzada i valorada dels béns objecte d’imposició de servitud en relació al Projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i estassada de sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat de Ca n’Olivella.
  7. Proposta d’ aprovació definitiva de la relació individualitzada i valorada dels béns objecte d’imposició de servitud en relació al Projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i estassada de sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat de Pla del Pèlag.
  8. Proposta de modificació de la clàusula setena del Conveni Interadministratiu entre l’Ajuntament de Vallirana i l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls per a la realització dels treballs de prevenció d’incendis forestals en nuclis poblacionals la franja de protecció dels quals afecta parcialment a finques de l’altre terme municipal.
  9. Moció d'ERC-AM penjada d'un llaç groc al balcó de l'Ajuntament i una pancarta en defensa dels presos polítics catalans.
  10. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 17.10.2019 | 08:43