Ajuts extraordinaris per al manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes

Divendres, 31 de juliol de 2020 a les 00:00

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha obert una nova convocatòria d'ajuts extraordinaris, per a l'any 2020, per al manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes.

L’objectiu de la nova línia d'ajuts extraordinaris és el manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin fins a 10 persones treballadores a la seva plantilla i que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’estat d’alarma.

La convocatòria s’adreça a persones treballadores autònomes o microempreses que ocupin fins a 10 persones treballadores i tinguin un volum de negoci anual o amb un balanç general anual que no superi els 2 milions d'euros, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya. S'inclouen les societats mercantils, les societats cooperatives, les societats laborals, les societats civils privades i les comunitats de béns que ocupin fins a 10 treballadors.

Les entitats beneficiaries de l’ajut hauran de comprometre’s a mantenir el 100% de la plantilla que tenien en el moment en què es va declarar l'estat d'alarma i, com a mínim, durant els dotze mesos següents a l’atorgament de l’ajut.

Aquesta línia d’ajuts està cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu.

Mes informació;

RESOLUCIÓ TSF/1858/2020, de 15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts extraordinaris, per a l'any 2020, per al manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes. https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=879183&language=ca_ES

El termini de presentació de les sol·licituds és des del 31 de juliol fins al 30 de setembre de 2020

Darrera actualització: 31.07.2020 | 15:36