Aigua no apta als barris de Can Olivella i Pla del Pèlag

Dijous, 27 d'abril de 2023 a les 00:00

 L'Ajuntament de Vallirana, ha comunicat l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls que l'aigua als barris de Ca n'Olivella i Pla del Pèlag passa a ser no apte pel consum a causa d'alts nivels de sulfats.

A causa de canvis normatius que s'han aplicat recentment, sobretot per l'entrada en vigor sense període d'adaptació del "Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro", els límits permissibles de sulfats dissolts a l'aigua de consum s'han vist reduïts. Aquest fet ha provocat que l'aigua extreta del pou de Can Prunera, en el terme municipal de Vallirana i que històricament ha presentat nivells alts de sulfats, quedi categoritzada per sobre dels valors d'aptitud permissibles per l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya), tot i no haver-se registrat cap augment d'aquest paràmetre en les anàlisis recents.

Cal destacar que el sulfat és una sal existent de forma natural en concentracions rellevants als aqüífers que es troben en contacte amb capes de guix i que no té major afectació en la salut. Els nivells elevats de sulfats poden donar gust perceptible a l'aigua i poden arribar a provocar alguns efectes gastrointestinals, principalment en població acostumada a ingerir aigües amb menors concentracions.

Pels motius exposats, des de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls ens veiem obligats a prohibir l'ús d'aigua de la xarxa per a qualsevol tipus de consum (beure, menjar o elaboració d'aliments) per a persones i animals als barris de Can Olivella i Pla del Pèlag. Des d'avui i fins a nova ordre, declarem l'aigua en aquests barris NO APTE PER AL CONSUM.

Sí que pot utilitzar-se, sense altres restriccions que les decretades per l'actual situació de sequera, per a altres usos que no suposin la seva ingestió, tals com rentar roba, higiene personal, rentar plats, etc.

Per al proveïment d'aigua apta pel consum a les llars afectades es disposaran camions cisterna amb aigua potable davant del local Social de les Bassioles de 10 a 20 hores els dilluns, dimecres, divendres i diumenges.

Estem estudiant en col·laboració amb l'Ajuntament de Vallirana de diferents mesures per a millorar la situació en el menor temps possible.

Darrera actualització: 06.07.2023 | 12:23