Consulta pública de l'Ordenança reguladora de la piscina municipal per a obtenir l'opinió de la ciutadania

Dimecres, 3 d'abril de 2024 a les 18:00

Des de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls s'inicia un tràmit de consulta pública de l'ordenança municipal reguladora de la piscina municipal.

      

En virtut de l'article 133 de la Llei 39/2015, es posa en coneixement general dels ciutadans mitjançant consulta pública l'esborrany del text normatiu corresponent a la nova Ordenança reguladora de la piscina municipal per tal que puguin emetre les seves opinions al respecte.

La redacció d’una nova Ordenança reguladora del servei municipal relatiu a la piscina municipal respon a la necessitat d’establir regles i normes comunes d’ús, fet essencial per garantir el bon ús i la convivència entre els usuaris d’aquestes instal·lacions.

Aquesta voluntat enllaça amb la de fomentar un estil de vida saludable juntament amb el foment de l’activitat esportiva de la població d’Olesa de Bonesvalls. És per això que s’introdueixen disposicions relatives a l’establiment i regulació del carril de natació, així com les regles aplicables a l’ús de les instal·lacions per part d’associacions esportives i no esportives.

Addicionalment, s'hi introdueixen les disposicions necessàries a causa del context climàtic que s’ha agreujat en els darrers anys, amb l’objectiu de convertir aquest espai en refugi climàtic per a la ciutadania en els dies en què concorrin condicions de calor extremes d’acord amb els protocols i indicacions establertes.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions durant el termini de deu dies naturals a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci al web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques.

En aquesta mateixa notícia podreu trobar el model d'ordenança reguladora.
 

Darrera actualització: 03.04.2024 | 19:44