Convocatòria borsa de treball de subaltern

Dimarts, 28 de setembre de 2021 a les 20:00

La Junta de govern local, en la sessió ordinària tinguda el 21 de setembre de 2021 va aprovar  les bases i convocatòria d’un procés selectiu, en torn lliure, d’una borsa de treball de subalterns, en règim de personal laboral temporal, de l'ajuntament d’Olesa de Bonesvalls.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció de personal laboral temporal per a la creació d’una borsa de treball, pel sistema de concurs oposició, de subalterns, enquadrada en l’escala d’administració general, subescala auxiliar, grup agrupacions professionals (AP), dotades amb les retribucions que corresponguin segons al catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament, quan es produeixin algun dels següents supòsits:

  • L'existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris de carrera.
  • La substitució transitòria de titulars.
  • L’execució de programes de caràcter temporal.
  • L’excés o acumulació de tasques per termini màxim de sis mesos, dins un període de 12 mesos.
  • Qualsevol de les modalitats de contractació de personal laboral temporal prevista en la legislació laboral.

Les persones interessades en participar en la convocatòria han de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament o telemàticament a través de la seu electrònica, adjuntant aquest mòdel d'instància i la documentació requerida a les bases.

Si no disposeu de signatura digital podeu donar-vos d'alta a l'IdCat Mòbil.

El període de presentació comença dijous 30 de setembre i acaba dilluns 11 d'octubre.

 

 

Darrera actualització: 05.10.2021 | 13:26