Informació sobre cremes de restes vegetals

Dijous, 19 de gener de 2023 a les 00:00

Des de començaments d'any, torna a estar permesa la crema de restes vegetals a terreny forestal.

Us informem, que durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març, les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya, definits a l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten d'una autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament (ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals).

El/La signant és responsable dels danys que pugui ocasionar i declara que coneix la legislació vigent sobre prevenció d'incendis i que es compromet a complir les mesures preventives de l'art. 14 del decret 64/1995, de 7 de març.

Mesures preventives

 1. Per encendre foc en el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març, s'observaran les mesures preventives següents:
  1. Netejar la zona en què s'efectuï la crema en a un radi de 3,5m fins a descobrir el sòl.
  2. La crema s'efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d'aquells arbres que tinguin més de 60cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.
  3. La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d'alçada.
  4. La crema començarà i acabarà amb llum de dia, excepció feta dels focs d'esbarjo.
  5. En cap cas no s'abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.
 2. Resta prohibit:
  1. Llençar objectes encesos.
  2. Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
 3. Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s'estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.
 4. La crema només es podrà iniciar amb vent encalmat i en cap cas es podrà realitzar si hi ha un avís de vent emès pel Servei Meteorològic de Catalunya per la comarca on es durà a terme. Amb una velocitat del vent sostinguda superior a 20 km/h l'activitat s'haurà d'aturar (orientativament poden servir els valors de l'Escala de Beaufort). L'activitat quedarà suspesa en cas d'activació del pla alfa nivell 2 o superior. La consulta del nivell de pla alfa existent a la zona es farà mitjançant el telèfon d'atenció ciutadana (012), mitjançant el telèfon del seu ajuntament, o mitjançant el web del Mapa del Pla Alfa.

Per tramitar aquesta comunicació ho podeu fer ON-LINE a través d'aquest enllaç o bé presencialment a l'OAC de l'Ajuntament.

Darrera actualització: 19.01.2023 | 14:24