La targeta de la Deixalleria es posa en marxa

Dilluns, 18 de gener de 2021 a les 14:00

A partir de demà dimarts es pot recollir la targeta a la deixalleria municipal.

Des de l'Àrea de Medi Ambient estem treballant en un model de gestió dels residus que aposta per la participació ciutadana i la seva implicació. Només amb aquest canvi cultural serà possible reduir els residus generats i avançar cap a una situació ambiental i econòmica més sostenible.

En aquesta línia, les ordenances fiscals per a 2021 preveuen la bonificació de la taxa de residus domiciliaris per l'ús de la Deixalleria.

Per accedir a aquesta bonificació, cal presentar la targeta de la deixalleria. A aquesta targeta es registra el nombre de vegades que s'utilitza la deixalleria (en cas de no portar la targeta no es pot aplicar la bonificació).

Aquesta reducció s'aplicarà a la taxa de l'exercici següent de l'any natural en el qual s'hagin realitzat les aportacions a la Deixalleria.

S'aplicarà una reducció de la taxa del 20% quan s'acrediti un ús de nou vegades a l'any de la deixalleria o del servei de recollida de mobles, d'acord, entre d'altres, amb les condicions següents:

  • En cap cas els lliuraments podran ser del mateix dia i màxim tres per mes.
  • No es comptabilitzaran per a l'aplicació de la bonificació les aportacions de residus que siguin objecte de recollida selectiva a la via pública (orgànica, vidre, paper i cartró, envasos i resta).
  • Només es pot accedir a la bonificació dels residus d'àmbit domèstic, no industrials.

Cada targeta té un codi que identifica un habitatge concret, per tant, qualsevol canvi d'habitatge ha d'implicar una renovació de la targeta a l'Ajuntament si no es vol perdre la tarifa amb reducció.

Per aconseguir la targeta cal omplir el full amb la sol·lcitud amb les dades personals i la referència cadastral. Aquest full el podeu aconseguir a la mateixa deixalleria o descarregar-ho del web municipal.

Des de l'Àrea de Medi Ambient agraïm el compromís de la ciutadania amb la correcta gestió dels residus i ens posem a la seva disposició per treballar conjuntament per a aconseguir un municipi més net i agradable.

Pots consultar l'estat de la teva targeta aquí.

Darrera actualització: 04.01.2023 | 12:49