L'Ajuntament d'Olesa convoca noves borses de treball

Dilluns, 23 de gener de 2023 a les 10:00

S'obren les inscripcions de la borsa de Subaltern i Tècnic d'Educació Infantil 

L'Ajuntament d'Olesa convoca vàries borses de treball per diferents grups de treball municipal.

Per acord de la Junta de Govern de 13 de gener de 2023, s'han aprovat les bases i les corresponents convocatòria per a la creació de dues borses de treball.

Les persones interessades en participar en la convocatòria han de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament o en qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques –LPACAP- (Llei 39/2015, d'1 de octubre), dins del termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l'anunci de convocatòria en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Es poden presentar les sol·licituds:

  • De la borsa de subaltern del 31 de gener al 9 de febrer
  • De la borsa de Tècnic d'Educació Infantil del 1 de febrer al 13 de febrer

Bases específiques i convocatòria d’un procés selectiu d’una borsa de treball de places de Tècnic/a d'educació infantil de la llar d'infants d'Olesa de Bonesvalls

  • Es fa necessària la creació d’una borsa de treball per a futures contractacions de caràcter temporal per circumstàncies de la producció /substitució /execució de programes de caràcter temporal /vacants que es produeixin en l'exercici pressupostari per jubilació, així com les places de necessària i urgent cobertura que, d'acord amb el que s'estableix en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, no computin en la taxa de reposició d'efectius; conforme al que es preveu en la Disposició Addicional 3a de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, en la categoria de personal Tècnic/a d ́educació infantil.
  • Bases de la convocatòria
  • Instància específica

Bases específiques i convocatòria d’un procés selectiu d’una borsa de treball de places de subalterns, personal laboral temporal, de l’Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

  • L’objecte d’aquesta convocatòria és la creació d’una borsa de treball per la cobertura d ́una plaça vacant en règim de personal laboral temporal i per a futures contractacions de caràcter temporal per circumstàncies de la producció /substitució /execució de programes de caràcter temporal /vacants que es produeixin en l'exercici pressupostari per jubilació, així com les places de necessària i urgent cobertura que, d'acord amb el que s'estableix en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, no computin en la taxa de reposició d'efectius; conforme al que es preveu en la Disposició Addicional 3a de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, en la categoria de personal subaltern.
  • Bases de la convocatòria
  • Instància específica

 

Més informació al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica.

 

Darrera actualització: 30.01.2023 | 13:35