L'Ajuntament d'Olesa convoca procesos de selecció per borses de treball

Dimecres, 5 d'abril de 2023 a les 00:00

S'obren les inscripcions de les borses de operadors de neteja, Oficial de 1ª i auxiliar administratiu.

L'Ajuntament d'Olesa convoca vàries borses de treball per diferents grups de treball municipal.

Per acord de la Junta de Govern de 23 de març de 2023, s'han aprovat les bases i les corresponents convocatòria per a la creació d'una borsa d'operadors de neteja.

Les persones interessades en participar en la convocatòria han de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament o en qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques –LPACAP- (Llei 39/2015, d'1 de octubre), dins del termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l'anunci de convocatòria en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Operadors de neteja.

Bases específiques i convocatòria d’un procés selectiu d’una borsa de treball de places d'operadors de neteja, personal laboral temporal, de l’Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

Es fa necessària la creació d’una borsa de treball per a futures contractacions de caràcter temporal per circumstàncies de la producció /substitució /execució de programes de caràcter temporal/vacants que es produeixin en l'exercici pressupostari per jubilació, així com les places de necessària i urgent cobertura que, d'acord amb el que s'estableix en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, no computin en la taxa de reposició d'efectius; conforme al que es preveu en la Disposició Addicional 3a de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, en la categoria de personal laboral temporal, Agrupacions Professionals (AP), plaça d´Operador/a de neteja.

Es poden presentar les sol·licituds fins al 13 d'abril.

Bases de la convocatòria.

Instància específica

L'11 d'abril s'obre el procés d'inscripció als processos de selecció d'Auxiliars administratius i el 13 el d'Oficials de Primera.

 

Auxiliars administratius.

Bases de la convocatòria d'Auxiliars administratius.

Instància específica

Fi de termini per presentar sol·licituds el 21 d'abril.

Oficials de Primera

Bases de la convocatòria d'Oficials de primera.

Instància específica

Fi de termini per presentar sol·licituds el 24 d'abril.

 

Darrera actualització: 12.04.2023 | 10:59