L'Ajuntament recomana un ús responsable de l’aigua potable

Dimecres, 29 de juny de 2022 a les 11:00

La situació d’escassetat d’aigua als aqüífers de Vallirana es troba a uns nivells d’excepcionalitat, provocat pel baix volum de pluges del darrer any.

Malgrat les darreres precipitacions del mes de juny, la situació d’escassetat d’aigua als aqüífers de Vallirana es troba a uns nivells d’excepcionalitat. Aquests aqüífers són els encarregats d’abastir d’aigua els barris de Ca n’Olivella i Pla del Pèlag.

La manca de pluges, i una extracció d’aigua relativament constant, han propiciat la disminució progressiva del volum d’aigua, arribant a deixar les captacions superficials sense aigua o reduint la capacitat d’extracció d’un dels principals pous del municipi (Pou Nou) en més del 80%.

Aquest fet, obliga a prendre mesures per a la restricció de l’ús de l’aigua potable, amb l’obligació de fer-la servir només per a l’abastament domèstic.

Per tant, es prohibeix l’ús d’aigua potable en aquests casos:

  • Reg de jardins, horts, arbres, zones verdes i esportives, de caràcter públic o privat
  • Reg o neteja de vials, carrers i voreres, de caràcter públic o privat
  • Omplir piscines, estancs i fonts, privats o públics
  • Fonts per al consum humà que no disposin d’elements automàtics de tancament
  • Neteja amb mànega de qualsevol classe de vehicles, exceptuant les efectuades per empreses dedicades a aquesta activitat

Cooperem per poder normalitzar l’abastament d’aigua mitjançant el compliment d’aquestes normes fins a l’aixecament de les restriccions.

Darrera actualització: 01.07.2022 | 07:03