Obres a la BV-2411

Dimarts, 17 de maig de 2022 a les 20:00

A partir de dijous es començarà a asfaltar la carretera entre Begues i Avinyonet

El proper dijous 19 de maig de 2022 s’inicien les obres de Reforçament de ferm i obres complementàries a la BV-2411 del PK 12+000 al 26+910. Begues - Avinyonet del Penedès.

Les obres s’iniciaran amb la disposició de la pertinent senyalització provisional i una campanya de reparació puntual dels deterioraments detectats tant per les dades d’auscultació del ferm com per la inspecció visual, mitjançant fresats i reposicions de la capa intermèdia de gruix variable en funció de la severitat del dany.

L’execució de les obres es completa amb el pintat de marques viàries i la solució d’una problemàtica de drenatge de les aigües superficials a la travessera d’Avinyó Nou (Avinyonet del Penedès).

Tret de situacions puntuals, les restriccions de trànsit consistiran en el tall d’un dels dos carrils de la calçada en funció de les necessitats de l’obra, habilitant pas alternatiu dels vehicles. Totes aquestes afectacions al trànsit, que seran informades amb antelació, es troben supeditades al pla d’obra i a la possibilitat de que la climatologia d’aquestes dates ens permeti complir-lo estrictament.

Les obres, amb una durada prevista de 3 mesos, seran senyalitzades correcta i convenientment, segons la normativa sectorial vigent.

Aquesta intervenció s’emmarca dins del pla de compra pública innovadora (CPI) i l’Estratègia de recerca i d’innovació per a l’especialització intel·ligent (RIS3CAT) del Govern, amb cofinançament del Programa operatiu FEDER de Catalunya. Aquest programa vol promoure, mitjançant la compra pública d’innovació, l’aplicació de materials i tecnologies més sostenibles tant en el disseny com en la producció, construcció i manteniment de ferms per a carreteres, tot aportant nous valors afegits a la seva funcionalitat bàsica de seguretat viària. Així mateix, introdueix altres aspectes innovadors en la participació i implicació de les empreses adjudicatàries.

Darrera actualització: 25.05.2022 | 14:44