Recollida d'opinions sobre mesures contra la sequera a Olesa de Bonesvalls

Dimecres, 17 de gener de 2024 a les 15:45

Des de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls s'inicia un tràmit de consulta pública del projecte d'ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua en casos de sequera.

S'inicia una recollida d'opinions entre els veïns i veïnes d'Olesa de Bonesvalls sobre la futura norma sobre afectacions en el subministrament d'aigua en períodes de sequera.

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d’Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

  • Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  • La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
  • Els objectius de la norma.
  • Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions durant el termini de deu dies naturals a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci al web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En aquesta pàgina podreu trobar el model d'ordenança reguladora.

Darrera actualització: 17.01.2024 | 16:06