Video del ple ordinari de 30 de novembre de 2022

Dilluns, 12 de desembre de 2022 a les 00:00

Ja podeu veure el vídeo del ple ordinari d'aquest mes de novembre

PLE ORDINARI 30 DE NOVEMBRE

Excusa la seva absència la regidora d'ERC Josep Maria Curto i del regidor de Cs, Manuel Matos.

 

Punts ordre del dia

No

Abstenció

1

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ ACTES ANTERIORS DEL PLE: ORDINARI CELEBRAT EL 28 DE SETEMBRE DE 2022 I EXTRAORDINARI CELEBRAT EL 20 D’OCTUBRE DE 2022.

3 PSC, 2 ERC, 1 GOOB, 1 PODEM

 

 

2

2. EXPEDIENT 641/2022.- PROPOSTA INCREMENT SALARIAL 3.5% ALS TREBALLADORS DE L'AJUNTAMENT EN APLICACIÓ D'ALLÒ ESTABLERT EN LA LLEI 22/2021, DE 28 DE DESEMBRE I EL RD-L 18/2022, DE 18 D´OCTUBRE

3 PSC, 2 ERC, 1 GOOB, 1 PODEM  

 

3

3. EXP.637/2022.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU "XARXA DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS DE LA URBANITZACIÓ DEL PLA DEL PÈLAG"

3 PSC, 2 ERC, 1 GOOB, 1 PODEM

 

 

Darrera actualització: 12.12.2022 | 20:39