Urbanisme

La Regidoria d’Urbanisme gestiona el desenvolupament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Entre les seves competències, hi figura la informació urbanística, la concessió de llicències d’obres, la inspecció i la disciplina urbanística.

Entre les seves funcions i àmbits de gestió, destaquen:

Informació urbanística

  • Resposta individualitzada a les consultes urbanístiques de manera presencial, telefònica o a través de la web municipal.
  • Emissió de certificats i cèdules de règim urbanístic, d’antiguitat i legalitat, de numeració, de compatibilitat de les activitats i aprofitament urbanístic.
  • Espai de consulta dels expedients en tràmit d’informació pública.

Llicències i comunicacions urbanístiques

  • Informació dels tràmits a seguir per a la sol·licitud llicències o comunicacions d’obres tant a nivell de normativa d’aplicació com documentació a presentar. 
  • Tramitació de llicències d'obres o comunicacions prèvies (obres menors).
  • Inspeccions de seguiment d’obres per comprovar l’adequació als projectes aprovats.
  • Regulació de l’ocupació de la via pública.

Planejament i informació urbanística

Accés al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya

Gestió de visites amb els tècnics

Per sol·licitar visita amb els tècnics cal trucar al 938 984 008

Models d'instància

Enllaç als models d'instàncies

Darrera actualització: 11.06.2021 | 10:40
Darrera actualització: 11.06.2021 | 10:40