Ple de 17 de desembre de 2015 - Extraordinari

Lloc: Sala d'Actes de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls
Data: dijous, 17 de desembre de 2015
Hora: 19 h
Règim de la sessió: extraordinari

Aquest dijous 17 de desembre, a les 19 hores, se celebra una sessió extraordinària del ple municipal de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls a la seu de la casa de la vila, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

1. DONAR COMPTE I RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA Nº 134/2014, DE MODIFICACIO DEL DECRET 106/2015, DE 23.09.15, D’INCORPORACIÓ DE ROMANENTS.

2. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT Nº 6/2015.

3. INFORMACIÓ AL PLE DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA EN MOTIU DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/2015.

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A DATA 1 DE GENER DE 2015.

5. ACORD DE SUSPENSIÓ DELS PROCEDIMENTS D’EXPROPIACIÓ PER MINISTERI DE LA LLEI PREVISTOS EN L’ARTICLE 114 DEL DECRET LEGISLATIU 1/2010.

Darrera actualització: 03.07.2019 | 09:47