Ple de 2 de juliol de 2019 - Extraordinari

Lloc: Sala d'Actes de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls
Data: dimarts, 2 de juliol de 2019
Hora: 19.30 h
Règim de la sessió: extraordinari

ORDRE DEL DIA:

  1. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 68/2019, de nomenament dels Tinents d’Alcaldia, i núm. 72/2019, sobre l’establiment de diversos àmbits de gestió municipal sota la denominació d’àrea.
  2. Proposta d’acord sobre la determinació de les sessions del Ple.
  3. Proposta de designació dels membres de la Comissió Especial de Comptes.
  4. Proposta d’acord sobre creació, composició, atribucions, periodicitat i règim jurídic de la Junta de Portaveus.
  5. Proposta de creació de la Junta de Govern Local.
  6. Proposta d’acord de delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local.
  7. Proposta d’acord sobre la creació de la comissió de seguiment de la gestió municipal.
  8. Proposta d’acord de modificació de la base 50 de les bases d’execució del pressupost d’aquest Ajuntament de retribucions, indemnitzacions i assistències dels càrrecs electes.
  9. Proposta d’acord de nomenament de representants de l’Ajuntament a les següents entitats i organismes: Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf, Agrupació de Defensa Forestal, Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, Consell Escolar CEIP Pont de l’Arcada, Consell Escolar Escola Bressol "El Marrec", Comissió Municipal de delimitació del terme municipal, Consell Assessor Urbanístic Municipal.
  10. Proposta d’acord sobre la creació de grups municipals.
Darrera actualització: 03.07.2019 | 09:23