Ple de 30 de setembre de 2016 - Ordinari

Lloc: Sala d'Actes de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls
Data: divendres, 30 de setembre de 2016
Hora: 19 h
Règim de la sessió: ordinari

Aquest divendres 30 de setembre, a les 19 hores, al saló de plens de l'Ajuntament, es reprèn el calendari de sessions de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ORDINÀRIA DE 29 DE JULIOL DE 2016.

2. DONAR COMPTE ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN:

2.1. JUNTA DE GOVERN DE DATA 12 DE JULIOL DE 2016.

4.4. ACCEPTACIÓ RECURS TÈCNIC DIPUTACIÓ DE BARCELONA.- GESTOR D’INFORMACIÓ D’ACTIVITATS GIA.

4.12. PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ AUXILIAR ADMINISTRATIU PER A L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ. SRA. MERCÈ GIMÉNEZ PONS.

3. DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA

4. DONAR COMPTE DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015 I INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA DE CRÈDITS.

5. INFORME SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT LIQUIDACIÓ 2015 SEGONS ALLÒ DISPOSAT EN L’ARTICLE 193BIS TRLHL.

6. INFORME DE MOROSITAT 2N TRIMESTRE 2016.

7. PROPOSTA D’INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES SOTERRAMENT DE SERVEIS I REURBANITZACIÓ DEL CARRER RAVAL I ADENDA DE TELEFONIA

8. PROPOSTA D’ACORD PER A LA COMUNICACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES DEL PLE, COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I JUNTA DE PORTAVEUS A TRAVÉS DE MITJANS ELECTRÒNICS: SISTEMA E-NOTUM.

9. MOCIÓ, QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL GOOB-FIC, PER LA RECUPERACIÓ DELS OBJECTES DE CULTE ENTREGATS PER L’AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS AL DEPARTAMENT DE PATRIMONI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA L’ANY 1939.

10. MOCIÓ, QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL GOOB-FIC, PER LS COL·LOCACIÓ DE CARTELLS DE PERTINENÇA DE L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA.

11. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 03.07.2019 | 09:39