Ple Extraordinari de 16 d'octubre de 2023

Es convoca el Ple Extraordinari el dilluns, 16 d'octubre de 2023 a les 18h. a la Sala d'Actes de l'Ajuntament.

                                                         ORDRE DEL DIA:

A) Part resolutiva

1. Exp. 249/2023. Proposta d’aprovació Conveni de col·aboració econòmica de l’empresa Comercial e Industrial Aries, SA. a favor de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls 2023.

2. Exp. 611/2023 Proposta d’aprovació provisional modificació ordenança general.

3. Exp. 611/2023 Proposta d’aprovació provisional modificació O.F. núm. 1 IBI

4. Exp. 611/2023 Proposta d’aprovació provisional modificació O.F. núm. 2 IAE

5. Exp. 611/2023 Proposta d’aprovació provisional modificació O.F. núm.3 IVTM

6. Exp. 611/2023 Proposta d’aprovació provisional modificació O.F. núm. 4 IIVTNU

7. Exp. 611/2023 Proposta d’aprovació provisional modificació O.F. núm. 5 ICIO

8. Exp. 611/2023 Proposta d’aprovació provisional modificació O.F. núm. 8, reguladora de la Taxa per Recollida, Tractament i Eliminació d’Escombraries i Altres Residus Urbans.

B) Activitat de control

C)Precs i preguntes

Darrera actualització: 17.10.2023 | 20:21