Ple ordinari 28 de setembre de 2022

Es convoca sessió ordinària del Ple municipal el dimecres, 28 de setembre a les 18 h a la Sala d'actes de l'Ajuntament.
 

ORDRE DEL DIA:

A) Part resolutiva

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL PLE ORDINARI DE 27.07.2022

2. Expedient 501/2022. PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS PER A L’ESTABLIMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE L’ALT PENEDÈS

3. Expedient 502/2022. PROPOSTA APROVACIÓ ADDENDA ECONÒMICA CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS PER A L’ESTABLIMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE L’ALT PENEDÈS, CURS 2022-2023.

4. EXP. 448/2022.- VOTACIÓ ASPIRANTS AL CÀRREC DE JUTGESSA DE PAU SUBSTITUTA I PROPOSTA DE NOMENAMENT.

5. Expedient 282/2022. PROPOSTA APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2021.

6. Expedient 527/2022. PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 12/2022, CRÈDIT EXTRAORDINARI,

7. Expedient 512/2022. PROPOSTA D'ADHESIÓ AL CONSORCI LOCAL LOCALRET.

8. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC-AM, PER EXIGIR INVERSIONS PENDENTS I MILLORES AL SISTEMA DE RODALIES

9. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC-AM, PER L’APROVACIÓ DEL MANIFEST DE L’ACORD SOCIAL PER L’AMNISTIA I L’AUTODETERMINACIÓ

10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC-AM, RELACIONADA AMB LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP) DEL MOVIMENT #REGULARIZACIÓNYA PER A UNA REGULARITZACIÓ EXTRAORDINARIA DE PERSONES MIGRANTS A L’ESTAT ESPANYOL

B) Activitat de control

11. DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA

12. DONAR COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

13. Expedient 450/2022. DONAR COMPTE ACORD D'APROVACIÓ MODIFICACIO PRESSUPOSTARIA 8/2022: TRASNSFERENCIA DE CREDIT.

14. Expedient 459/2022. DONAR COMPTE ACORD D'APROVACIÓ MODIFICACIO PRESSUPOSTARIA 9/2022: TRASNSFERENCIA DE CREDIT

15. Expedient 459/2022. DONAR COMPTE ACORD D'APROVACIÓ MODIFICACIO PRESSUPOSTARIA 10/2022: TRASNSFERENCIA DE CREDIT.

16. Expedient 513/2022. DONAR COMPTE ACORD D'APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 11/2022 GENERACIÓ DE CRÈDITS.

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 24.02.2023 | 11:20

Vídeo - Àudio