Ple Ordinari de 2 d'abril de 2024

                                                     ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior: ordinària 30.01.2024.
2. Expedient 161/2024. Aprovació adhesió al conveni tipus del Programa ANEM AL TEATRE organitzat per la Diputació de Barcelona, pels cursos 2024-25;2025-26;2026-27 i 2027-28.
3. Expedient 228/2024. Proposta aprovació Conveni de col·laboració econòmica entre el Consorci de Promoció Turística del Penedès i l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls. 2024-2027.
4. Expedient 229/2024. Proposta aprovació Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls en matèria d'habitatge. 2024-2027.
5. Expedient 230/2024. Proposta d'aprovació Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls per l'ús i gestió de les borses de personal d'àmbit comarcal per ocupar temporalment llocs de treball.
6. Expedient 411/2022. Proposta de modificació de l'ordenança específica de subvencions a les entitats i associacions d'Olesa de Bonesvalls.
7. Moció en suport de la pagesia.
8. Moció transport a demanda.
9. Expedient 251/2022. Proposta d'aprovació inicial projece execució franja perimetral prevenció d'incendis Barri Hospital.
10. Expedient 407/2023. Proposta d'aprovació inicial del projecte execució de franja perimetral de prevenció d'incendis Puig de Vidre.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

11. Decret d'anul·lació de decrets i obligacions d'exercicis pressupostàris anteriors.
12. Donar compte decrets d'alcaldia.
13. EXP.142/2024.- Donar compte modificació de crèdit.

14. Donar compte acords de la Junta de Govern Local de data 2.03.2024. Acceptació subvencions catàleg de la Diputació de Barcelona.

15. Informacions alcaldia.


C) PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 03.04.2024 | 14:53