Convocatòria de Ple extraordinari el dijous 25 de juny de 2019

 

Es convoca sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament que tindrà lloc el dia 25 de juny de 2020, a les 17:00 hores, a la Sala de Plens d’aquest Ajuntament.

 

ORDRE DEL DIA

1.- Proposta d’acord adjudicació del contracte d’obres relatiu al “Cobriment de la pista poliesportiva”.

2.- Proposta d’acord en relació als criteris de gestió tributària aplicables als abonaments de temporada previstos a la taxa per prestació del servei de piscina municipal per a la temporada d’estiu de 2020

3.- Proposta d’acord de modificació de crèdit al pressupost prorrogat de l’exercici 2019 a 2020. Transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferents àrees de despesa. Exp. 137/2020. Pla d’Ocupació Local 2020.

Darrera actualització: 28.10.2021 | 08:15