Ple de 18 de març de 2016 - Ordinari

Lloc: Sala d'Actes de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls
Data: divendres, 18 de març de 2016
Hora: 19 h
Règim de la sessió: ordinari

El proper divendres 18 de març a les 19 hores, se celebrarà a l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls el ple corporatiu municipal, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1.PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 29 DE GENER DE 2016 I 25 DE FEBRER DE 2016.

2. DONAR COMPTE ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN:

3.6. PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ PER URGÈNCIA D’UNA AUXILIAR ADMINISTRATIU PER A L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ.

3. DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA:

4. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 25/2016 SOBRE L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI 2017-2019.

5. PROPOSTA APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2014.

6. PROPOSTA D’ACORD PER AL CANVI DE DENOMINACIÓ DE L’ADREÇA URL DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT.

7. PROPOSTA D’APROVACIÓ MOCIÓ DEL GRUP D’ERC PER REBUTJAR LA LEGITIMITAT DE LA MONARQUIA ESPANYOLA.

8. PROPOSTA D’APROVACIÓ MOCIÓ DEL GRUP D’ERC DE SUPORT AL SR. MARCEL SURIÀ, EXALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA FE DEL PENEDÈS.

9. PROPOSTA D’APROVACIÓ MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA PER RECLAMAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA EL RECONEIXEMENT I PAGAMENT DEL DEUTE AMB L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS.

10. PRECS I PREGUNTES.

Darrera actualització: 30.05.2019 | 09:00