Ple de 24 de setembre de 2019 - Ordinari

Lloc: Sala d'Actes de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls
Data: dijous, 24 de setembre de 2019
Hora: 18 h
Règim de la sessió: ordinari

Ordre del dia

 1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS DEL PLE: SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30.07.2019 I SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA i URGENT DE 02.08.2019.
 2. DONAR COMPTE ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN .
  • 2.1. JUNTA DE GOVERN DE DATA 19.07.2019.
  • 3.6. EXP. 348/2018. PRÒRROGA DE CONTRACTACIÓ DE DOS TREBALLADORS LABORALS TEMPORALS EN EL MARC D’UN PLA D’OCUPACIÓ LOCAL.
  • 3.9. EXP. 212/2019.- PROPOSTA D’APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR I L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS, PER A L’EXECUCIÓ D’UN PROJECTE PILOT EN MATÈRIA DE VIDEOVIGILÀNCIA PER PART DE LA POLÍCIA DE LA GENERALITAT-MOSSOS D’ESQUADRA.
 3. DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA DEL 87/2019 A 117/2019.
 4. MOCIÓ EN DEFENSA DE LA PAGESIA I PER UN PREU DIGNE DEL RAÏM I EL VI.
 5. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PSC-CP; ERC-AM; GOOB-FIC I PODEM, EN RESPOSTA A LES AMENACES D’ENDESA A LES ADMINISTRACIONS LOCALS EN RELACIÓ AL DEUTE RELATIU A LES FACTURES ENERGÈTIQUES DE LES FAMÍLIES VULNERABLES.
 6. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-AM; GOOB-FIC I PODEM PER DEMANAR LA RETIRADA DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA SANT MARÇAL-CAL VIES.
 7. PRECS I PREGUNTES.
Darrera actualització: 03.12.2019 | 11:16