Ple de 25 de novembre de 2016 - Ordinari

Lloc: Sala d'Actes de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls
Data: divendres, 25 de novembre de 2016
Hora: 19 h
Règim de la sessió: ordinari

Aquest divendres 25 de novembre a les 19 hores se celebrarà el ple municipal ordinari de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls, una sessió que tindrà lloc com és habitual a la sala de plens i que presenta el següent ordre del dia

ORDRE DEL DIA 

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ORDINÀRIA DE 30 DE SETEMBRE DE 2016 I ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE DATA 28 D’OCTUBRE DE 2016. 

2. DONAR COMPTE ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN:  
2.1. JUNTA DE GOVERN DE DATA 28 DE JULIOL DE 2016. 
4.2. PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ AJUT “ PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS, COHESIÓ SOCIAL I EMERGÈNCIA ENERGÈTICA. XBMQ- 2016-2019. DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
4.3. PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ AJUT “ PROGRAMA COMPLEMENTARI ESCOLARITZACIÓ EN PRIMERA INFÀNCIA PER AL CURS 2015-2016. XBMQ- 2016-2019. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.EXP.319/2016. 
4.8. PROPOSTA D’APROVACIÓ ANNEX I AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L'AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS EN MATÈRIA DE JOVENTUT AMB LA MODALITAT DE PROGRAMES COMARCALS DE JOVENTUT COMPARTITS.
2.2. JUNTA DE GOVERN DE DATA 23 D’AGOST DE 2016. 
3.4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS I LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESPELEOLOGIA, PER AL FOMENT I ORDENACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC AL PARC DEL GARRAF 2016-2018. 
3.5. PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ DEL PREACORD MESES DE CONCERTACIÓ DEL PLA “ XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019. DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

3. DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA  

4. INFORME DE MOROSITAT 3R TRIMESTRE 2016. 

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2016, SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB CÀRREC AL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA, TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT I GENERACIÓ DE NOUS INGRESSOS. 

6. INFORME D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA. 

7. PRECS I PREGUNTES 

Darrera actualització: 03.07.2019 | 09:38