Ple de 26 de novembre de 2019 - Ordinari

Lloc: Sala d'Actes de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls
Data: dimarts, 26 de novembre de 2019
Hora: 18 h
Règim de la sessió: ordinari

ORDRE DEL DIA

 1. Proposta d'aprovació de les actes anteriors dels plens celebrats.
 2. Donar compte decrets d'alcaldia del 118/2019 a 150/2019
 3. Donar compte acords Juntes de Govern.
 4. Informe de morositat del 3r trimestre 2019.
 5. Proposta d'aprovació de la xifra de població a data 1 de gener de 2019.
 6. Proposta d'acord d'aprovació de la modificació de crèdit número 2/2019.
 7. Proposta d'acord extrajudicial del procediment ordinari núm. 157/2019 del Jutjat de primera instància i instrucció núm. 1 de Vilafranca del Penedès, en relació amb la demanda interposada contra la companyia Allianz.
 8. Proposta de desdoblament de l'Àrea Bàsica de Salut del Penedès Rural.
 9. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans per la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis, en l'accés a la pensió de viudetat.
 10. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans, de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia.
 11. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 03.12.2019 | 10:24