Ple de 27 de maig de 2016 - Ordinari

Lloc: Sala d'Actes de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls
Data: divendres, 27 de maig de 2016
Hora: 19 h
Règim de la sessió: ordinari

Aquest divendres 27 de maig se celebrarà el ple corporatiu municipal de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls. La sessió tindrà lloc a la sala d’actes de l’Ajuntament, a les 19:00 hores, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA: ORDINÀRIA DE 18 DE MARÇ DE 2016 I EXTRAORDINÀRIA DE 22 D’ABRIL DE 2016.

2. DONAR COMPTE ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN:

2.1. JUNTA DE GOVERN DE DATA 26 DE GENER DE 2016

4.2. PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ AJUT “PROGRAMA COMPLEMENTARI DE GARANTIA DE LA SUFICIÈNCIA FINANCERA LOCAL I DE SUPORT A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS". XBMQ- 2012-2015. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

4.4. PROPOSTA D’ APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF I L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS, PER A LA GESTIÓ DE COLÒNIES DE GATS DE CARRER.

4.5. PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ AJUT TÈCNIC “ASSESSORAMENT JURÍDIC PER A LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS". XBMQ- 2012-2015. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

2.2. JUNTA DE GOVERN DE DATA 9 DE FEBRER DE 2016

4.7. PROPOSTA D’APROVACIÓ PRÒRROGA CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS, PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ.

2.3. JUNTA DE GOVERN DE DATA 8 DE MARÇ DE 2016.

3.4. PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ AJUTS ATORGATS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA MITJANÇANT FONS DE PRESTACIÓ. CATÀLEG 2016.

2.4. JUNTA DE GOVERN DE DATA 22 DE MARÇ DE 2016

3.3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS I L’INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS. ANUALITAT 2016.

3.4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE SOL·LICITUD D’ACTUACIONS A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, DINS LES MESES DE CONCERTACIÓ DEL PLA “ XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019 “.

3.8. PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ AJUT “CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS“ . XBMQ- 2016. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

2.1. JUNTA DE GOVERN DE DATA 5 D’ABRIL DE 2016

4.6. PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ AJUT  “PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT DE LES LLARS D’INFANTS PER AL CURS 2014-2015 2a EDICIÓ". XBMQ- 2016-2019. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

4.7. PROPOSTA D’ACORD DE SOL·LICITUD D’APLICACIÓ DE COEFICIENTS DE DECREMENT DELS VALORS CADASTRALS. 2017.

4.8. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT A LA XARXA LOCAL DE CONSUM. SR. CARLOS VICO SÁNCHEZ.

3. DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA

4. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES DEL PRESSUPOST: REGULACIÓ DEL RÈGIM DE SUBVENCIONS. EXP. 231/2016

5. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 43/2016, DE 12.05.16, RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA BAIXA DE DRETS I OBLIGACIONS PENDENTS DE COBRAMENT I DE PAGAMENT D’EXERCICIS TANCATS. EXP.205/2016

6. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES D’ESTABILITZACIÓ DELS TALUSSOS I CONSTRUCCIÓ NOVA VORERA AL CAMÍ D’OLESA A VALLIRANA. LOT 1.

7. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES D’ESTABILITZACIÓ DELS TALUSSOS I CONSTRUCCIÓ NOVA VORERA AL CAMÍ D’OLESA A VALLIRANA. LOT 2. EXP.187/2016. (LOT 2 ).

8. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC, PER LA DEFENSA DE LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I CONTRA ELS ATACS A LES LLEIS CATALANES.

 9. PRECS I PREGUNTES.

Darrera actualització: 03.07.2019 | 09:42