Ple de 29 de gener de 2016 - Ordinari

Lloc: Sala d'Actes de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls
Data: divendres, 29 de gener de 2016
Hora: 19 h
Règim de la sessió: ordinari

El proper divendres 29 de gener a les 19 hores, es celebrarà sessió ordinària del ple municipal de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls a la sala d’actes de l’Ajuntament.

L’ordre del dia del ple és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 27 DE NOVEMBRE DE 2015 I 17 DE DESEMBRE DE 2015. 

2. DONAR COMPTE ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN: 

2.1. Junta de Govern da data 10 de novembre de 2015. 
3.1. PROPOSTA D’APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L'AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS PER PORTAR A TERME EL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR QUE HAGIN EXHAURIT LA PRESTACIÓ I/O SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ DE 45 ANYS O MÉS, EN EL MARC DE L’ORDRE EMO/204/2015, DE 23 DE JUNY, MODIFICADA PER LA RESOLUCIÓ EMO/1648/2015, DE 17 DE JULIOL 
3.2. PROPOSTA D’APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L'AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS PER A REGULAR L’ÚS DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI DE LA RUTA 36 DURANT EL CURS 2015/2016 3.6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS I L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS 

2.2. Junta de Govern da data 24 de novembre de 2015. 
4.6. PROPOSTA D’APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS I L’AMPA DEL CEIP PONT DE L’ARCADA, PER A DUR A TERME EL SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL DELS ALUMNES D’AQUEST CENTRE.CURS 2015/2016 
4.10. PROPOSTA D’ APROVACIÓ CLÀUSULA ADDICIONAL SEGONA DEL CONVENI SUBSCRIT ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT I L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ PRIMÀRIA EN EL CONSULTORI MUNICIPAL
4.11. PROPOSTA D’APROVACIÓ ANNEX I AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L'AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS PER AL SUPORT, L’ASSISTÈNCIA I LA COOPERACIÓ EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, LA CONTRACTACIÓ I L’EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ TITULADA “ ARRANJAMENT DEL CAMÍ DEL PLA DEL PÈLAG I CA N’OLIVELLA. 

2.3. Junta de Govern de data 9 de desembre de 2015. 
3.3. PROPOSTA D’APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L'AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS PER PORTAR A TERME EL PROJECTE DE SUPORT PETITS MUNICIPIS RMI A INCLOURE EN EL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ , EN EL MARC DE L’ORDRE EMO/244/2015, DE 29 DE JULIOL. 
3.4. PROPOSTA D’APROVACIÓ CONVENI PROGRAMA NITS A LA FRESCA AL PENEDÈS 2015 3.5.-PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS I EL CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS. CURS 2015/2016 3.13.- ACORD SOBRE LA DECLARACIÓ D’UN LLOC DE TREBAL DESTINAT A UN SERVEI PÚBLIC ESSENCIAL I SOBRE CONTRACTACIÓ PER OCUPACIÓ NO PERMANENT 
3.14. ACORD D’APROVACIÓ CONTRACTACIÓ D’UN LLOC DE TREBAL DESTINAT A UN SERVEI PÚBLIC ESSENCIAL I SOBRE CONTRACTACIÓ PER OCUPACIÓ NO PERMANENT. 

3. DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2016, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA ORGÀNICA MUNICIPAL.

5. PROPOSTA DE REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ AL SR. DAVID SERRANO MEDINA EN EL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’ÚS I EXPLOTACIÓ D’UN BAR-RESTAURANT AL CENTRE CIVIC DE CA N’OLIVELLA-PLA DEL PÈLAG D’OLESA DE BONESVALLS. EXP. 261/2015. 

6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE. 

7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’UNA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, DE SUPORT A LES MOBILITZACIONS I ACCIONS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE 

8. PRECS I PREGUNTES. 

Darrera actualització: 03.07.2019 | 09:46