Ple de 29 de juliol de 2016 - Ordinari

Lloc: Sala d'Actes de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls
Data: divendres, 29 de juliol de 2016
Hora: 19 h
Règim de la sessió: ordinari

El proper divendres 29 de juliol, a les 19 hores, se celebrarà el ple corporatiu municipal de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls.

La sessió presenta el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA ORDINÀRIA DE 27 DE MAIG DE 2016.

2. DONAR COMPTE ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN:

2.1. JUNTA DE GOVERN DE DATA 19 D’ABRIL DE 2016.

4.4. PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ AJUT “PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ I DE SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL". XBMQ- 2016-2019. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

 4.8. PROPOSTA DE PRÒRROGA CONTRACTACIÓ AUXILIAR ADMINISTRATIU PER A L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ. SRA. MERCÈ GIMÉNEZ PONS.

2.2. JUNTA DE GOVERN DE DATA 3 DE MAIG DE 2016.

3.2. PROPOSTA D’APROVACIÓ LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS EN RELACIÓ A LES BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE DOS LLOCS DE TREBALL, OFICIALS DE 1A, VINCULATS A UN SERVEI PÚBLIC ESSENCIAL DE LA BRIGADA MUNICIPAL, DE L'AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS. EXP.133/2016.

3.6. PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ AJUT MATERIAL “NEGOCIACIÓ NOU CONVENI COL·LECTIU PERSONAL AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS". XBMQ- 2016-2019. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

3.7. PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ RECURS TÈCNIC “MODIFICACIÓ DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DEL POUM D’OLESA DE BONESVALLS". XBMQ- 2016-2019. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.EXP. 74/2016.

2.3. JUNTA DE GOVERN DE DATA 17 DE MAIG DE 2016.

3.3. PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ AJUT MATERIAL “CONTROL SANITARI DE LES PISCINES D’ÚS PÚBLIC". XBMQ- 2016-2019. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

3.5. ADHESIÓ AL PROGRAMA ANEM AL TEATRE, CURSOS 2012-2016.

2.4. JUNTA DE GOVERN DE DATA 31 DE MAIG DE 2016.

4.3. EXP.75/16.- PROPOSTA ACCEPTACIÓ RECURS TÈCNIC.- DIPUTACIÓ DE BARCELONA “ REFORMULACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT -DIAGNOSI".

4.4. EXP.113/16.- PROPOSTA ACCEPTACIÓ RECURS TÈCNIC.- DIPUTACIÓ DE BARCELONA “ESTUDIS BÀSICS DE SEGURETAT I AUTOPROTECCIÓ D’ESDEVENIMENTS ESPORTIUS. MARXA BONESVALLS".

4.5. EXP.165/16.- PROPOSTA ACCEPTACIÓ RECURS MATERIAL.- DIPUTACIÓ DE BARCELONA “ELABORACIÓ O ACTUALITZACIÓ DE LA CARTOGRAFIA TOPOGRÀFICA URBANA DIGITAL 3D E_1:1000".

2.5. JUNTA DE GOVERN DE DATA 14 DE JUNY DE 2016.

4.1. PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ PERSONAL PER A LA PISCINA MUNICIPAL, TEMPORADA ESTIU 2016. EXP.196/16.

4.7. PROPOSTA D’ACORD PER A LA PETICIÓ A L’OFICINA DE TREBALL DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS-SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LA SELECCIÓ DE 2 PEONS DE BRIGADA MUNICIPAL I D’1 AUXILIAR ADMINISTRATIU EN EL MARC DEL “PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ I DE SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL". XBMQ- 2016-2019. DIPUTACIÓ DE BARCELONA, I REQUERIMENT AL CANDIDAT QUE FORMA PART DE LA BORSA DE TREBALL DEL RECENT PROCÉS SELECTIU (EXP. 133/2016) PERQUÈ ACREDITI LES CONDICIONS EXIGIBLES PER PODER SER CONTRACTAT EN EL MARC D’AQUEST PLA D’OCUPACIÓ MUNICIPAL. EXP. 178/2016.

4.12. PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI ENTRE EL BISBAT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT I L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS, PER LA CESSIÓ TEMPORAL DE L’AVENC D’EN GARRIGAL.

4.13. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL PROJECTE TURÍSTIC AVENC D’EN GARRIGAL.

4.19. PROPOSTA APROVACIÓ PROTOCOL DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER EMERGÈNCIA DE FOC.

3. DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA

4..INFORME DE MOROSITAT 1R TRIMESTRE 2016.

5. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 2016-2020.

6. PROPOSTA D’ACORD ESTABLIMENT DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2017.

7. MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN PROTOCOL D’EMERGÈNCIA SOCIAL.

8. MOCIÓ DE SUPORT AL BANC D’ADEN PER LES IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVIL.

9. MOCIÓ PER APROVAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS A LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS ARXIUS ( DUA ).

10. PRECS I PREGUNTES.

Darrera actualització: 03.07.2019 | 09:44