Ple de 30 de desembre de 2019 - Extraordinari

Lloc: Sala d'Actes de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls
Data: dilluns, 30 de desembre de 2019
Hora: 10 h
Règim de la sessió: Extraordinari

ORDRE DEL DIA

1.-PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA DE L’INCREMENT RETRIBUTIU DEL 0,25 % ADDICIONAL DEL CONJUNT DELS EMPLEATS PÚBLICS I APORTACIÓ DEL 0,25% ADDICIONAL AL PLA DE PENSIONS.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIO DE CRÈDIT Nº 4/2019, DE SUPLEMENTS DE CRÈDIT FINANÇATS AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A  DESPESES GENERALS.

3.-MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ERC-AM, PER RECLAMAR LA NUL·LITAT DE LA SENTÈNCIA I LA LLIBERTAT IMMEDIATA D’ORIOL JUNQUERAS I LA RESTA DE PRESOS I PRESES POLÍTIQUES.

 

 

Darrera actualització: 28.12.2020 | 13:16