Ple extraordinari telemàtic 29 de desembre de 2020

Es convoca sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament que tindrà lloc el dia 29 de desembre a les 18 h. de manera telemàtica.

ORDRE DEL DIA

PRIMER.- Proposta d'acord per a la revisió, actualització i refosa de les delegacions de tributs a favor de l'Organisme de Gestió Tributària. Exp. 354/2020.

SEGON.- Proposta d'adequació retributiva del lloc de treball de Secretaria Intervenció. Exp. 355/2020.

TERCER.- Proposta d'adhesió al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses per a l'Energia Sostenible i el Clima. Exp. 357/2020.

QUART.- Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 29 reguladora de la taxa per a la prestació del servei i realització d’activitats en instal·lacions esportives. Exp. 358/2020

Darrera actualització: 01.02.2022 | 09:48