Ple Ordinari 1 desembre 2021

Es convoca sessió ordinària del Ple Municipal el dimecres, 1 de desembre de 2021 a les 18h. a la Sala d'Actes de l'Ajuntament.

   ORDRE DEL DIA:

A) Part resolutiva

1. APROVACIO ACTES SESSIONS ANTERIORS:     ORDINÀRIA DE 29.09.2021 I EXTRAORDINÀRIA DE 27.10.2021

2. Expedient 183/2018. PROPOSTA APROVACIO XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A DATA 1.01.2021.

3. EXP.459/2021.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA DELEGACIÓ DEL SERVEI DE LA RECOLLIDA, TRANSPORT I GESTIÓ DEL RESIDU DE L’OLI VEGETAL USAT MUNICIPAL I L’ELABORACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA A FAVOR DE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF.

4. EXP.459/2021.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA DELEGACIÓ DEL SERVEI DE LA RECOLLIDA, TRANSPORT I GESTIÓ DELS RESIDUS TÈXTILS MUNICIPALS I L’ELABORACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA TÈXTIL I DE SUBROGACIÓ EN EL CONVENI SUBSCRIT AMB LA ENTITAT SOLIDANÇA DETREBALL EI SL I LA COOPERATIVA ROBA AMIGA A FAVOR DE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF.

5. EXP. 472/2021.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 03/2021, EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT

6. EXP. 473/2021. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2022

7. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC, AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES.

8. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC, EN RELACIÓ A LA NOVA NORMATIVA QUE REGULA L’IMPOST DE LA PLUSVÀLUA.

B) Activitat de control

9. DONAR COMPTE DECRETS DE L'ALCALDIA.

10. DONAR COMPTE ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN.

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 01.02.2022 | 09:45