Ple ordinari 27 de gener de 2021

 

Es convoca sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que tindrà lloc el dia 27 de gener de 2021, a les 18 h. a la Sala de Plens d’aquest Ajuntament.

ORDRE DEL DIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta/es de la sessió/ns anterior/s: ordinària de 24.11.2020; extraordinària de 29.12.2020 i extraordinària i urgent de 20.01.2021.

2. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana d’Olesa de Bonesvalls per a la no industrialització i degradació dels espais agraris i forestals, degut a la instal·lació de plantes fotovoltàiques i parcs eòlics a la comarca

3. Moció que presenta el Grup de Ciutadans, relativa a rebutjar acords en les administracions amb formacions polítiques que no hagin condemnat la violència terrorista, que no respectin i acatin la Constitució Espanyola i solicitar la immediata baixa de l'Ajutament d'Olesa de Bonesvalls de l'Associació de Municipis per la Independència ( AMI )

4. Moció que presenta l'Equip de Govern, per a la desactivació del Pla d'absentisme

5. Moció que presenta l'Equip de Govern, de suport a la campanya instada per les entitats Iai@flautes Garraf i Unitat Pensionista.cat del Baix Penedès per a reclamar a la banca un servei i atenció adequades, especialment per aquelles persones que no poden accedir a les gestions online.

6. Mocio que presenta el Grup d'ERC-AM, en suport al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l'1 d'octubre.

B) Activitat de control

7. Donar compte dels acords de la Junta de Govern.

8. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia.

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 01.02.2022 | 09:48